Iskolánk névadója

Iskolánk 2005-ben vette fel Launai Miklós nevét, aki Nagy Lajos királyunk nevelőjeként írta be nevét a történelembe.

1339-ben az Árpád-ház kihalása /1301/ után az Anjou-házból származó Károly Róbert Nesmel birtokot, – mint utód nélkül kihalt család vagyonát, a dunai rév- és az országúti vámmal, halászati joggal és a szigetekkel – Miklós comesnek /grófnak/ adományozza. Launai Miklós így birtokai után felveszi a Neszmélyi nevet, ezért a későbbi iratokban Neszmélyi Miklósként szerepel, s elsőként viszi hírünk szerte az országba.

Erzsébet királyné /Nagy Lajos anyja/ 1332-ben hívta a visegrádi udvarba Launai Miklóst, fia Lajos herceg nevelésének irányítására. 12 évig oktatta, nevelte az ifjú herceget, s 1344-ben tanítói működését befejezve a már királlyá koronázott Lajos, titkos kancellárjának nevezte ki. Később esztergomi kanonok, majd pécsi püspök lett, Neszmélyt pedig a király hűséges szolgálatáért birtokul kapta.

Launai Miklós jellemábrázolása Oláh Miklós esztergomi érsektől maradt ránk, melyben így ír:

„… míg nappal Isten igéjével táplálta híveit, éjjel kimenvén a közel fekvő erdőbe, onnét a szegények számára vállán hozott fát, hogy nemcsak püspöksége jövedelméből, hanem keze munkájával is segítsen rajtuk.”

Ha Launai Miklóst nemcsak iskolánk névadójaként tiszteljük, hanem meglátjuk tetteiben, munkásságában a kitűnő tanítót és nevelőt, valamint a segíteni mindig kész embert, méltó példaképnek tarthatjuk majd 700 év távlatában is.

Legyünk hát büszkék iskolánk névadójára: Launai Miklósra!