Koronavírus információk

aktuális

A középiskola 2020. november 11-től 2021. február 1. napig tantermen kívüli digitális oktatásban vesz részt a kormányhatározatnak megfelelően!

Eljárásrend a Launai Miklós Református Iskola használói számára (Érvényes 2020. augusztus 30-tól visszavonásig vagy módosításig)

Az iskolába kizárólag egészséges személy léphet be! Kérjük a szülőket, hogy csak akkor küldjék gyermeküket iskolába, ha egészséges, tüneteket nem mutat! Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ha 2 héten belül külföldön tartózkodtak, azt telefonon kérjük jelezni az iskolában. Belépéskor mindenkinek testhőmérsékletet mérünk reggel a gyerekeknek.

Belépés az iskola épületébe:

Belépéskor a bejárat mellett elhelyezett kézfertőtlenítő és talpfertőtlenítő használata kötelező. Minden reggel iskolaidőben kolléganőnk a bejáratnál megméri mindenki testhőmérsékletét.

A szülők kizárólag ügyintézés céljából 7.15 és 15.30 között jöhetnek be az iskolába. Belépéskor az orrot és a szájat takaró maszk vagy kendő használata kötelező. Ügyintézéshez esetlegesen időpontfoglalás a 06-34-451-765-ös telefonszámon lehet.

Az étkezésbefizetés 2020. szeptember 14-15-én 8 és 12 óra között lesz az iskolában. A rendelést tankönyvosztáskor kérjük leadni. A befizetés utalással is lehetséges. Számlaszámunk: 10702291-67767966-51100005

Az iskola kijelölt helyiségeiben egyszerre csak maximum két szülő tartózkodhat. Türelmüket és megértésüket kérjük az esetleges várakozási idő, hosszabb ügyintézés miatt!

A szülői értekezletek rendje: A szülői értekezleteket a szokásos módon az első héten tartjuk. Az értekezletek időpontját és módját, helyét az osztályfőnökök ismertetik. Szükséges a személyes adatok frissítése, elengedhetetlenül fontos az e-mail címek, telefonszámok egyeztetése! Személyes megjelenés esetén a maszk viselése kötelező!
A tanítás rendje
 

Érkezés az iskolába: A diákok reggel 7.00 és 7.40 között. Az alsó tagozatos diákok az ügyeletes tanárok, illetve az osztályfőnökök vezetésével mennek a termekbe. A felső tagozatosokat és a középiskolásokat az ügyeletes tanár engedi be a termekbe. 7.45-7.55-ig a szokásos módon kezdődik az áhítat. Hétfőn közös áhítat az általános iskolásoknak az aulában, a középiskolásoknak a tantermekben, kedden reggel lesz a középiskolai közös áhítatot a többi napon az első órát tartó tanára vezetésével tartjuk.

Távozás az iskolából: A tanórák, napközis vagy egyéb foglalkozások után a tanulók a főbejáraton át hagyhatják el az iskolát. A szülők az iskolába nem léphetnek be, az udvaron várhatják meg gyermeküket! A távozó tanulókat az iskola dolgozója kíséri az ajtóhoz a kért időpontban.

Benntartózkodás szabályai az épületben: A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közös terekben (aula, folyosók, mosdók) az orrot és a szájat takaró maszk vagy kendő használata kötelező a felső tagozatosoknak és a középiskolásoknak, felnőtteknek.

A mosdókban egy időben legfeljebb 4 fő tartózkodhat. Ügyelni kell a biztonságos távolság (kb. 1,5 m) megtartására. A gyakori helyes kézmosás elengedhetetlen.

A tanulók hiányzásának kezelése: Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Egyéb esetekben a szokásos szabályok érvényesek.

Teendő beteg tanuló esetén: Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő / gondviselő értesítéséről is gondoskodnunk kell, akinek a figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járunk el. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni és ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással vagy szülői nyilatkozattal térhet vissza.

Kérjük, hogy legyenek segítségünkre, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is biztosítani tudjuk az iskola biztonságos működését a tanulók és a dolgozók egészségének védelme érdekében! Támogatásukat, türelmüket és megértésüket köszönjük!

Neszmély, 2020. augusztus 30.
Dörömbözy Margit, igazgató